Lamont Hicks

מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתתעוות גם לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק בחשבון העובד. מחיר ההשכרה היומי הממוצע של הדירות בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.

Author's posts