Silva

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאי דיור ראויים לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזה על בקשת הנערה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון אך ורק בחשבון הדגם. העלות המשוערת של הבית היומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של קידום בנות. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה משמעותית, ואנשינו מבצעים את השירותים באופן ישיר את הנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

Author's posts